The good old days

langt tilbake

GAMLE DAGER Det kan en vel sei, "gamle daga" - når svart kvitt bilda fantes. Når mine foreldre var barn og unge. Da jeg var hos moderen i går, hadde hun noen bilder hun ville jeg skulle legg...

bekymringsfritt

THE GOOD OLD DAYS   Min første ransel. Steget fra bygdas lekekasse til skolegårdens inngjerding. Man fyller 7 år det året og skal starte i 1. klasse. Det er mange skrekkhistorier om ALL...
hits